Pools Online logo
Inloggen cursisten

Algemene voorwaarden “Ik spreek Pools”

Privacy policy

In deze algemene voorwaarden worden de regels en voorwaarden besproken die verbonden zijn aan het gebruik van de cursus “Ik spreek Pools” zoals die wordt aangeboden via www.poolsonline.nl. Daarbij hanteren we de volgende termen: “Ik spreek Pools” is de cursus zoals die op www.poolsonline.nl gevolgd kan worden, en de “cursist” is de persoon die van deze cursus gebruik maakt. “De eigenaar” is de eigenaar van de firma Netpol.

Verleende diensten
“Ik spreek Pools” biedt een aantal verschillende diensten aan:

  • Het gebruik van de cursuscontent tegen de daartoe vastgestelde betaling
  • De mogelijkheid om op de website in te loggen en de hier geplaatste content te bekijken
  • Het volgen van proeflessen

Wanneer de diensten van www.poolsonline.nl niet toegankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de website niet naar behoren werkt, kunt u het beste contact opnemen met de webmaster. Dit kan door te e-mailen naar info@poolsonline.nl.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor technische problemen of beperkingen die op de pc van de gebruiker plaatsvinden en die toegang tot de juiste werking van de cursus belemmeren.

Het account
1. Wanneer de cursist zich aangemeld heeft en voor de diensten van “Ik spreek Pools” betaal heeft, wordt volledige toegang tot de online cursus verleend.
2. Het is verplicht om bij het aanmelden een geldig e-mailadres op te geven. Na het voltooien van de betaling worden de inloggegevens van de cursist naar dit adres verzonden.
3. De cursist is verplicht om zijn wachtwoord te beschermen. Het is verboden om het wachtwoord te publiceren, uit te lenen of te verkopen aan derden.
4. Per account mag er maximaal één cursist van de cursus gebruik maken.
5. Op artikel 4 wordt een uitzondering gemaakt voor de familieleden die gezamenlijk de computer van de cursist gebruiken.
6. De cursist mag op één computer tegelijk ingelogd zijn op de cursus. Gebruikt de cursist meerdere apparaten, dan zal hij of zij uit moeten loggen op de computer die niet gebruikt wordt.
7. Als een cursist niet tevreden is over het materiaal van “Ik spreek Pools” kan hij of zij het lidmaatschap binnen twee weken kosteloos opzeggen. Het lesgeld wordt dan zonder inhoudingen teruggestort op de rekening van de cursist. Zodra de terugbetaling voltooid is, wordt het bijbehorende account geblokkeerd.

Content en auteursrechten
8. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de taalfouten die tijdens de lessen geconstateerd worden. Wel doen wij natuurlijk ons best om de cursussen zo volledig en grondig mogelijk voor te bereiden.
9. Op de cursus “Ik spreek Pools” rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de webmaster materiaal van de cursus te kopiëren, te publiceren of aan derden door te geven.
10. Het cursusmateriaal mag ook niet gebruikt worden als aanvulling op andere cursussen of privélessen. Wel kan hierop na toestemming van de eigenaar een uitzondering op gemaakt worden.
11. De webmaster kan de cursist extra informatie toesturen die betrekking heeft op de  werking van de website en de cursus.

Overtreding van de algemene voorwaarden
12. Als een gebruiker zich niet aan de algemene voorwaarden houdt, heeft de webmaster het recht om het account van de cursist zonder verdere uitleg te blokkeren.
13. Als een cursist de algemene voorwaarden niet accepteert, mag hij of zij geen gebruik maken van de cursus “Ik spreek Pools”.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-03-2017. Veranderingen in het reglement zijn geldig zodra ze op de website online worden gezet.

Bel direct: 0611734944